Školica ekologije

U sklopu EKO-radionice nastojaćemo da kod dece razvijamo svest o potrebi njihovog odgovornog odnosa prema okolini koja ih okružuje, da razvijamo svest o tome da prirodu i okruženje samo delimo sa drugima (ljudima i ostalim živim svetom) i da kao delić tog sveta ne možemo biti izvan ni iznad svoje okoline pa dakle i prirode.

N aš plan rada eko-školice je: edukacija o potrebi čuvanja i stalne brige o prirodi koja nas okružuje, potrebi za reciklažom (deci dostupnih materijala za reciklažu), akcija ozelenjavanja gradskih parkića, učestvovanje na eko-manifestacijama, izleta u prirodu...

N aš cilj je da budemo jedan od retkih vrtića u centru grada sa jasnom ekološkom misijom i proaktivnim delovanjem.
lunette de soleil ray ban ray ban pas cher lunette de soleil ray ban ray ban pas cher lunette de soleil ray ban ray ban pas cher occhiali da sole ray ban outlet occhiali da sole ray ban outlet occhiali da sole ray ban outlet occhiali da sole ray ban outlet occhiali da sole ray ban outlet occhiali da sole ray ban outlet louboutin pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher louboutin outlet louboutin outlet louboutin outlet louboutin outlet louboutin outlet louboutin outlet air max pas cher air max pas cher air max pas cher air max pas cher air max pas cher air max pas cher air max outlet air max outlet air max outlet air max outlet air max outlet air max outlet sunglass hut Sunglass Hut Online Shop